Rozmowa z w-ce Prezes Zarządu Instytutu ORDO IURIS dr Joanną Banasiuk i mecenasem Rafałem Dorosińskim

Tytuł: Rozmowa z w-ce Prezes Zarządu Instytutu ORDO IURIS dr Joanną Banasiuk i mecenasem Rafałem Dorosińskim
Autor: Joanna Kuczborska
Nazwa audycji: Wywiad
Data emisji: 08-06-2016

ORDO IURIS – INSTYTUT NA RZECZ KULTURY PRAWNEJ jest autorem projektu o pełnej ochronie życia.

Projekt ma na celu dostosowanie niektórych przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  tak, by rzeczywiście realizowały wyrażoną w art. 38 Konstytucji RP zasadę ochrony życia ludzkiego obejmującą życie na każdym etapie jego rozwoju, a tak że zobowiązań międzynarodowych w zakresie zapewnienia każdemu dziecku niezbywalnego prawa do życia zagwarantowanego w art. 6 ust. 2 ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Praw Dziecka. Celem inicjatywy jest przywrócenie pełni praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do życia,osobom najsłabszym, które nie mogą samodzielnie się bronić.Jednocześnie, projekt zapewnia realizację zasady równości wobec prawa i służy zakończeniu prawnej dyskryminacji ludzi w prenatalnym okresie ich rozwoju.

 

Może Ci się również spodoba