Kategoria: „Raz na ludowo” w Reymontówce

Rozmowa z Markiem Błaszczykiem – Dyrektorem Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

Tytuł:  Rozmowa z Markiem Błaszczykiem – Dyrektorem Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach (2) Autor: Anna Kaszczyc Nazwa audycji: Wywiad Data emisji: 02-06-2013

Rozmowa z Włodzimierzem Jakubowskim – śpiewakiem z Mińska na Białorusi

Tytuł:  Rozmowa z Włodzimierzem Jakubowskim – śpiewakiem z Mińska na Białorusi Autor: Anna Kaszczyc Nazwa audycji: Wywiad Data emisji: 02-06-2013

Opinie uczestników o pikniku pod hasłem „Raz na ludowo” w Chlewiskach (2)

Tytuł:  Opinie uczestników o pikniku pod hasłem „Raz na ludowo” w Chlewiskach (2) Autor: Barbara Jastrzębska Nazwa audycji: Wywiad Data emisji: 02-06-2013

Rozmowa z Zespołem „Wolanianki” z Woli Serockiej

Tytuł:  Rozmowa z Zespołem „Wolanianki” z Woli Serockiej Autor: Anna Kaszczyc Nazwa audycji: Wywiad Data emisji: 02-06-2013

Rozmowa z Zespołem „Przesmyczanki”

Tytuł:  Rozmowa z Zespołem „Przesmyczanki” Autor: Barbara Jastrzębska Nazwa audycji: Wywiad Data emisji: 02-06-2013

Rozmowa z Tadeuszem Adamskim – rzeźbiarzem

Tytuł: Rozmowa z Tadeuszem Adamskim – rzeźbiarzem Autor: Anna Kaszczyc Nazwa audycji: Wywiad Data emisji: 02-06-2013

Opinie uczestników o pikniku pod hasłem „Raz na ludowo” w Chlewiskach

Tytuł: Opinie uczestników o pikniku pod hasłem „Raz na ludowo” w Chlewiskach Autor: Barbara Jastrzębska Nazwa audycji: Wywiad Data emisji: 02-06-2013

Rozmowa z Zygmuntem Wielogórskim – Starostą Powiatu Siedleckiego

Tytuł: Rozmowa z Zygmuntem Wielogórskim – Starostą Powiatu Siedleckiego Autor: Anna Kaszczyc Nazwa audycji: Wywiad Data emisji: 02-06-2013

Rozmowa ze Stanisławem Leszczyńskim – założycielem Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tytuł: Rozmowa ze Stanisławem Leszczyńskim – założycielem Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Autor: Anna Kaszczyc Nazwa audycji: Wywiad Data emisji: 02-06-2013

Rozmowa z Markiem Błaszczykiem – Dyrektorem Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

Tytuł: Rozmowa z Markiem Błaszczykiem – Dyrektorem Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach Autor: Anna Kaszczyc Nazwa audycji: Wywiad Data emisji: 02-06-2013