Tag: Petersburg

Uroczystości prawosławne w Petersburgu

Tytuł: Uroczystości prawosławne w Petersburgu Autor: Józef Geresz Nazwa audycji: Historia Podlasia Rodzaj audycji: Cykliczna / sobota 8:15 / Data emisji: 05-01-2008

Delegacja unicka w Petersburgu

Tytuł:  Delegacja unicka w Petersburgu Autor: Józef Geresz Nazwa audycji: Historia Podlasia Rodzaj audycji: Cykliczna / sobota 8:15 / Data emisji: 21-04-2007