Tag: Pismo Święte

Zakorzenienie w Słowie Bożym

Tytuł : Zakorzenienie w Słowie Bożym Autor: Krzysztof Janas Nazwa audycji: Pytania nieobojętne Rodzaj audycji: Cykliczna / piątek  godz 12:05 / Data emisji: 26-03-2010

Słowo Boże czyli pragnienie spotkania Jezusa Chrystusa

Tytuł : Słowo Boże czyli pragnienie spotkania  Jezusa Chrystusa Autor: Krzysztof Janas Nazwa audycji: Pytania nieobojętne Rodzaj audycji: Cykliczna / piątek  godz 12:05 / Data emisji: 14-03-2008

Pokorne wsłuchiwanie w Głos Boży

Tytuł : Pokorne wsłuchiwanie w Głos Boży Autor: Krzysztof Janas Nazwa audycji: Pytania nieobojętne Rodzaj audycji: Cykliczna / piątek  godz 12:05 / Data emisji: 18-01-2008

Wysławianie Boga za Jego zbawcze dzieło

Tytuł : Wysławianie Boga za Jego zbawcze dzieło Autor: Krzysztof Janas Nazwa audycji: Pytania nieobojętne Rodzaj audycji: Cykliczna / piątek  godz 12:05 / Data emisji: 21-09-2007

Stwórca

Tytuł:   Stwórca Autor: Ks Grzegorz Stolarski Nazwa audycji: Katechizm Kościoła Katolickiego Rodzaj audycji: Katecheza /poniedziałek, godz 12:05/ Data emisji: 20-06-2005