Tag: walka

Walka

Tytuł: Walka Autor: Ks dr Grzegorz Koc Nazwa audycji: Myśli na Adwent /od poniedziałku do soboty w godzinach 6:50; 9:50; 13:50; 17:50; 21:25 / Data emisji: 08-12-2011

Walka z Krzyżem

Tytuł: Walka z Krzyżem Autor: Ks Józef Miszczuk Nazwa audycji: Chrześcijańska Europa Rodzaj audycji: Cykliczna / niedziela  15:15 / Data emisji: 20-12-2009

Walka serwitutowa we wsi Koroszczyn

Tytuł : Walka serwitutowa we wsi  Koroszczyn Autor: Józef Geresz Nazwa audycji: Historia Podlasia Rodzaj audycji: Cykliczna /  sobota 8:15 / Data emisji: 03-05-2008

Rewolucja narodowowyzwoleńcza

Tytuł: Rewolucja narodowowyzwoleńcza Autor: Grzegorz Welik Nazwa audycji: Cudze chwalicie swego nie znacie Rodzaj audycji: Cykliczna / sobota 11 :45/ Data emisji : 22-11-2005

Marszałek Józef Piłsudski

Tytuł: Marszałek Józef  Piłsudski Autor: Ks Prałat Józef Miszczuk Nazwa audycji: Chrześcijańska Europa Rodzaj audycji: Cykliczna / niedziela 15:15 / Data emisji: 15-05-2005