Wspomnienia Mieczysława Ławeckiego urodzonego w 1915 r.