Rozmowa z Anitą Władysiuk – uczennicą klasy IV

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba