Podsumowanie Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu Podlasie 2020”

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba