Rozmowa z mł. bryg. Przemysławem Trochimiakiem, dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej (oficerem prasowym) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach o przyczynach pożarów domów i sposobach zapobiegania tego typu tragediom 

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba