Przemoc wobec dzieci – współdziałanie instytucji, zapobieganie zaniedbaniom w postępowaniu/45

Tytuł: Przemoc wobec dzieci – współdziałanie instytucji, zapobieganie zaniedbaniom w postępowaniu/45

Nazwa audycji: Fundusz Sprawiedliwości: Pomoc ma moc
Data emisji: 21-11-2023

Ekspert: Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.


W cyklu audycji „Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc” omówimy cele i zadania Funduszu Sprawiedliwości oraz porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wskażemy gdzie szukać pomocy oraz przedstawimy bezpłatne formy wsparcia dostępne w placówkach tworzących ogólnopolską Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

—————————————-
Audycja realizowana jest we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

(Visited 19 times, 1 visits today)

Autorzy

Aleksandra Mieczyńska
Dziennikarz z Radio Fiat

Możesz również polubić…