Otagowano: Drabarz

Rozmowa z Anną Drabarz

Tytuł: Rozmowa z Anną Drabarz Autor:Agnieszka Bolewska – Iwaniuk Nazwa audycji: Wywiady Data emisji: 11-12-2019 Z Anną Drabarz pierwszym w historii pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego ds osób z niepełnosprawnościami rozmawiała Agnieszka Bolewska-Iwaniuk.

Rozmowa z Anną Drabarz

Tytuł:Rozmowa z Anną Drabarz Autor:Agnieszka Bolewska – Iwaniuk Nazwa audycji: Wywiady Data emisji: 26-09-2019 Podczas organizowanego w Siemiatyczach „Konwentu osób z niepełnosprawnościami” z Anną Drabarz, prezeską Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami rozmawiała Agnieszka Bolewska-Iwaniuk.