Tag: Koło Podłężanki

Koło Gospodyń Wiejskich „Podłężanki”

Tytuł: Koło Gospodyń Wiejskich „Podłężanki” Autor:Waldemar Jaroń Nazwa audycji: Koła Gospodyń Wiejskkich Wschodniego Mazowsza Data emisji: 16-08-2018 W dzisiejszym składzie Koło Gospodyń Wiejskich „Podłężanki” z Podłęża w gminie Maciejowice działa od trzech lat, chociaż...