Otagowano: Muzeum Rolnictwa

Rozmowa z Erykiem Kotkowiczem 

Tytuł: Rozmowa z Erykiem Kotkowiczem  Autor: Agnieszka Bolewska – IwaniukNazwa audycji: WywiadyData emisji: 14-10-2020 Z Erykiem Kotkowiczem z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu o historii szkolnictwa dotyczącej Ciechanowca i jego mieszkańców...

Rozmowa z Markiem Wiśniewskim

Tytuł: Dział Techniki Rolniczej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Rozmowa z Markiem Wiśniewskim Autor: Agnieszka Bolewska – IwaniukNazwa audycji: WywiadyData emisji: 22-08-2020 Wraz z Agnieszką Bolewską-Iwaniuk odwiedzimy Dział Techniki Rolniczej...

Rozmowa z Piotrem Kiersmowskim – pracownikiem Działu Tradycji Zielarskich w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Tytuł: Rozmowa z Piotrem Kiersmowskim – pracownikiem Działu Tradycji Zielarskich w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Autor:Agnieszka Bolewska -Iwaniuk Nazwa audycji: Wywiady Data emisji: 15-08-2018 O ziołach, święcie Matki Bożej Zielnej...