Rekolekcje Centralnej Diakonii Modlitwy zorganizowane w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach odwiedziła Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba