O mechanizmach  skutecznej prewencji oraz o efektywnych strukturach pomocy osobom skrzywdzonym mówi Joanna Piekarska, psychoterapeutka z „Pracowni Dialogu”. cz. III

Tytuł: O mechanizmach  skutecznej prewencji oraz o efektywnych strukturach pomocy osobom skrzywdzonym mówi Joanna Piekarska, psychoterapeutka z „Pracowni Dialogu”. cz. III

Autor: Fundacja św. Józefa

Nazwa audycji: Wywiady
Data emisji: 24-02-2023

W piątek, 24 lutego, Kościół przeżywa Dzień Pokuty i modlitwy za grzech wykorzystania seksualnego. Ponieważ dla Kościoła sprawa wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne ma nie tylko wymiar prawno-karny i społeczny, ale również moralno-duchowy, stąd wezwanie do modlitwy pokutnej. Ma ona, jak napisał Franciszek w Liście do Ludu Bożego, „rozbudzić sumienia, solidarność i zaangażowanie na rzecz kultury ochrony oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć”.  O mechanizmach  skutecznej prewencji oraz o efektywnych strukturach pomocy osobom skrzywdzonym mówi Joanna Piekarska, psychoterapeutka z „Pracowni Dialogu”.

(Visited 10 times, 1 visits today)

Autorzy

Możesz również polubić…