Rozmowa z Szymonem Tatarczykiem – leśniczym Leśnictwa Adamowo w Nadleśnictwie Nurzec o matematycznym modelu lasu

Tytuł: Rozmowa z Szymonem Tatarczykiem – leśniczym Leśnictwa Adamowo w Nadleśnictwie Nurzec o matematycznym modelu lasu

Autor: Agnieszka Bolewska – Iwaniuk

Nazwa audycji: Wywiady, Nadajemy z lasu
Data emisji: 04-07-2023

W audycji z cyklu „Nadajemy z lasu” odwiedzamy Nadleśnictwo Bielsk wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Cykl audycji z Nadleśnictwa Bielsk z obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

(Visited 8 times, 1 visits today)

Autorzy

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Możesz również polubić…