Wypadki komunikacyjne – udział pokrzywdzonych w postępowaniu procesowym/39

Tytuł: Wypadki komunikacyjne – udział pokrzywdzonych w postępowaniu procesowym/39

Nazwa audycji: Fundusz Sprawiedliwości: Pomoc ma moc
Data emisji: 31-10-2023

Ekspert: Adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.
W cyklu audycji „Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc” omówimy cele i zadania Funduszu Sprawiedliwości oraz porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wskażemy gdzie szukać pomocy oraz przedstawimy bezpłatne formy wsparcia dostępne w placówkach tworzących ogólnopolską Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

—————————————-
Audycja realizowana jest we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

(Visited 22 times, 1 visits today)

Autorzy

Aleksandra Mieczyńska
Dziennikarz z Radio Fiat

Możesz również polubić…