Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Program „Korpus Wsparcia Seniorów”/19

Tytuł: Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Program „Korpus Wsparcia Seniorów”/19

Autor: Katolickie Radio Zamość

Nazwa audycji: Działamy dla lepszej Polski
Data emisji: 10-11-2023 r.

Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Ekspert: Anna Schmidt, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.
Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość.

 

„Cykl radiowych audycji edukacyjnych”Działamy dla Lepszej Polski” jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”


(Visited 17 times, 1 visits today)

Autorzy

Katolickie Radio Zamość rozgłośnia

Możesz również polubić…