Rządowy program Rodzina 500+ jako forma pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej/1

Tytuł: Rządowy program Rodzina 500+ jako forma pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej/1

Autor: Katolickie Radio Zamość

Nazwa audycji: Działamy dla lepszej Polski
Data emisji: 29-09-2023

Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu. Ministerstwo podejmuje wiele działań z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny. Jednym z nich jest rządowy program Rodzina 500 +, który jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program ten wszedł w życie w 2016 roku i przyczynił się do polepszenia sytuacji materialnej rodzin.

Ekspert: Anna Schmidt, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

„Cykl radiowych audycji edukacyjnych”Działamy dla Lepszej Polski” jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”


(Visited 22 times, 1 visits today)

Autorzy

Katolickie Radio Zamość rozgłośnia

Możesz również polubić…