Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci zasiłku pielęgnacyjnego/13

Tytuł: Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci zasiłku pielęgnacyjnego/13

Autor: Katolickie Radio Zamość

Nazwa audycji: Działamy dla lepszej Polski
Data emisji: 27-10-2023

Opis audycji: Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, który przysługuje:
– niepełnosprawnemu dziecku;
– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
– osobie, która ukończyła 75 lat.

Ekspert: Arkadiusz Złomaniec, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

„Cykl radiowych audycji edukacyjnych”Działamy dla Lepszej Polski” jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”


(Visited 17 times, 1 visits today)

Autorzy

Katolickie Radio Zamość rozgłośnia

Możesz również polubić…