Wsparcie kombatantów i osób represjonowanych. Wsparcie finansowe w postaci dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego, ryczałtu energetycznego oraz dodatku za tajne nauczanie/24

Tytuł: Wsparcie kombatantów i osób represjonowanych. Wsparcie finansowe w postaci dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego, ryczałtu energetycznego oraz dodatku za tajne nauczanie/24

Autor: Katolickie Radio Zamość

Nazwa audycji: Działamy dla lepszej Polski
Data emisji: 22-11-2023 r.

 

Opis audycji: Represje stosowane przez systemy totalitarne w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym dotknęły całe społeczeństwo, a dramatyczne przeżycia odcisnęły piętno na życiu wielu milionów ludzi, którzy obecnie oczekują zadośćuczynienia za doznane krzywdy.
Osoby pobierające emeryturę lub rentę oraz które są kombatantami lub ofiarami represji, mogą otrzymać dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny. Wdowy lub wdowcy po tych osobach mogą otrzymać dodatek kompensacyjny.

Kombatantom i innym osobom uprawnionym oraz żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych, wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierających emeryturę lub rentę przysługuje ryczałt energetyczny, zaś osobom, które w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadziły tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 r. nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska przysługuje dodatek za tajne nauczanie.

Ekspert: Maciej Raszewski – p.o. regionalnego rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie


Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

„Cykl radiowych audycji edukacyjnych”Działamy dla Lepszej Polski” jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”


(Visited 9 times, 1 visits today)

Autorzy

Katolickie Radio Zamość rozgłośnia

Możesz również polubić…