Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Janusza Stefaniuka

Tytuł: Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Janusza Stefaniuka
Autor:Biskup Kazimierz Gurda
Nazwa audycji: Homilie
Data emisji: 05-12-2019

W czwartek 5 grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe sp. ks. Janusza Stefaniuka – byłego proboszcza parafii w Wołyńcach. Biskup siedlecki Kazimierz Gurda w homilii wygłoszonej podczas uroczystości pogrzebowych powiedział, że ks. Janusz Stefaniuk był na Bożą prawdę, miłość i piękno szczególnie uwrażliwiony.

Śp. ks. Janusz Stefaniuk był do marca tego roku przez 9 lat proboszczem parafii św. Józefa Robotnika w Wołyńcach. W 1999 roku został wykładowcą historii sztuki i ochrony zabytków w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej. Od 2005 roku pełnił posługę diecezjalnego konserwatora zabytków. Przeżył 52 lata, w tym 27 w kapłaństwie. Jego ciało zostało pochowane na cmentarzu parafialnym w Wołyńcach. Kapłan zajmował się m.in.: malarstwem, projektowaniem, opiniowaniem przy wyposażaniu nowych obiektów sakralnych. Przed laty współpracował z Katolickim Radiem Podlasie przygotowując m. in.: cykl „Sacrum w literaturze” oraz Zamyślenia Adwentowe.

(Visited 378 times, 1 visits today)

Autorzy

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda

Możesz również polubić…