Warsztat Terapii Zajęciowej Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach wznawia działalność

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba