Rozmowa z ks. Piotrem Jurczakiem dyrektorem administracyjnym Kurii Drohiczyńskiej o tym, jak wygląda pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy świadczona przez diecezję drohiczyńską

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba