Rozmowa z ks. Piotrem Jurczakiem – dyrektorem administracyjnym Kurii Drohiczyńskiej o formie pomocy organizowanej przez diecezję drohiczyńską

Tytuł: Rozmowa z ks. Piotrem Jurczakiem – dyrektorem administracyjnym Kurii Drohiczyńskiej o formie pomocy organizowanej przez diecezję drohiczyńską

Autor: Agnieszka Bolewska – Iwaniuk

Nazwa audycji: Wywiady, Z linii Frontu
Data emisji: 14-06-2022

Niemal od początku wojny na Ukrainie w budynkach należących do diecezji drohiczyńskiej przyjmowani są uchodźcy. Mają dach nad głową i wyżywienie. Jak organizowana jest ta forma pomocy, która trwa od kilku miesięcy, o tym Agnieszka Bolewska-Iwaniuk rozmawiała z ks. Piotrem Jurczakiem – dyrektorem administracyjnym Kurii Drohiczyńskiej.

(Visited 15 times, 1 visits today)

Autorzy

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Możesz również polubić…