Działalność Samorządu Studenckiego i Chóru Akademickiego UPH

Tytuł: Działalność Samorządu Studenckiego i Chóru Akademickiego UPH

Autor: Ks. Jacek Jaśkowski

Nazwa audycji: Akademickie Gaudeamus
Data emisji: 17-02-2023

1. Cele i zadania Parlamentu Studentów – jak reprezentuje on ich interesy na Uczelni?

2. Jak Parlament wpływa na poprawę jakości kształcenia na Uczelni oraz wspiera działania kulturalne i społeczne?

3. Jak Parlament wspiera rozwój kariery Studentów?

4. Jak Parlament działa na rzecz równości i sprawiedliwości na Uniwersytecie? Jak współpracuje z innymi organizacjami i grupami społecznymi?

5. Jak Parlament rozwiązuje problemy dotyczące warunków mieszkaniowych Studentów?

6. Jakie są najważniejsze projekty i działania Parlamentu Studentów w ostatnim czasie i wyzwania na przyszłość? Z jakimi boryka się trudnościami?

7. Czym jest chór? Jakie są jego cele i zadania? Współdziałanie w chórze i korzyści z niego wynikające. Rodzaje chórów

8. Najważniejsze cechy dobrego śpiewaka chóralnego i cechy dyrygenta. Na czym polega praca dyrygenta – wyzwania i zadania, związane z prowadzeniem chóru

9. Wpływ chóru na społeczeństwo i kulturę oraz na rozwój młodego pokolenia.

10. Jakie są najważniejsze tradycje chóralne w różnych kulturach i regionach świata?

 

UCZESTNICY:

1. Mgr Tadeusz Goc – były wieloletni Kierownik Uczelnianego Ośrodka Kultury

2. Mgr Jacek Drążkiewicz – p.o. Kierownik Uczelnianego Ośrodka Kultury UPH,

3. Wiktoria Nowak – Studentka I stopnia IV roku chemii – Przewodnicząca PS

4. Julia Bąbiak – Studentka II roku prawa jednolitych studiów magisterskich –Wiceprzewodn. PS

5. Łukasz Adamiak – Student II roku prawa jednolitych studiów magisterskich – Sekretarz PS

6. Anastazja Saleika (Białoruś) – Studentka I stopnia II roku administracjiCzłonek Chóru

7. Anastazja Aleksandruk (Białoruś) – Studentka I stopnia III roku filologiiCzłonek Chóru

8. Jegor Winiarski (Białoruś) – Student I stopnia II roku zarządzania – Członek Chóru

 

 

(Visited 29 times, 1 visits today)

Autorzy

KRP

Możesz również polubić…