WIĘCEJ, NIŻ HISTORIA!

Tytuł: WIĘCEJ, NIŻ HISTORIA!

Autor: Ks. Jacek Jaśkowski

Nazwa audycji: Akademickie Gaudeamus
Data emisji: 19-01-2024

Sprawy, które były poruszane:

1. Instytut Historii w strukturze Uniwersytetu w Siedlcach.

2. Główne kierunki badań.

2.1. starożytna Persja.

2.2. z dziejów chrześcijaństwa w średniowieczu i okresie nowożytnym.

2.3. historia XIX/XX w. i badania społeczne.

2.4. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

3. Współpraca międzynarodowa, Erasmus.

4. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

4.1. rada interesariuszy zewnętrznych.

4.2. praktyki archiwalne.

4.3. cykle wykładów: MBP w Białej Podlaskiej.

4.4. Park Pamięci Narodowej w Żabikowie.

4.5. Forum Historyków Regionu Siedleckiego.

5. Popularyzacja historii w społeczeństwie.

5.1. Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza.

5.2. Siedlce w dokumencie.

5.3. Program „Lekcja Akademicka”.

5.4. Siedlecki Konkurs Historyczny.

5.5. Historia w mediach regionalnych.

6. Czasopisma Instytutu Historii.

6.1. Historia i Świat.

6.2. Tempus.

6.3. Officina Historiae.

7. Studia w Instytucie Historii.

7.1. kierunek: historia, w tym o programie 40+.

7.2. kierunek: infobrokerstwo i nowoczesna biurowość.

7.3. Koło Naukowe Archiwistów i Historyków oraz życie studenckie.

7.4. konkurs „Złote Pióro”.

8. Doktorat z historii? Proszę bardzo!

Uczestnikami audycji byli:

Wykładowcy, Doktoranci i Studenci Instytutu Historii, na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Siedlcach:

1. Dr hab. Dariusz Magier, Prof. UczelniDyrektor Instytutu Historii

2. Dr hab. Marcin Kruszyński, Prof. Uczelni – Specjalista w zakresie historii najnowszej

3. Dr hab. Katarzyna Maksymiuk, Prof. Uczelni – Specjalista w zakresie historii starożytnej

4. Dr hab. Dorota Wereda, Prof. Uczelni – Specjalista w zakresie historii nowożytnej

5. Mgr Marcin Krasuski – Doktorant

6. Aleksandra GugałaStudentka

 

 

 

(Visited 137 times, 1 visits today)

Autorzy

KRP

Możesz również polubić…