Piecza zastępcza jako forma pomocy rodzicom mającym problem w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich/7

Tytuł:Piecza zastępcza jako forma pomocy rodzicom mającym problem w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich/7

Autor: Katolickie Radio Zamość

Nazwa audycji: Działamy dla lepszej Polski
Data emisji: 13-10-2023

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy.

Ekspert: Joanna Jurgielewicz, kierownik sekcji ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

„Cykl radiowych audycji edukacyjnych”Działamy dla Lepszej Polski” jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”


(Visited 34 times, 1 visits today)

Autorzy

Katolickie Radio Zamość rozgłośnia

Możesz również polubić…