Działania i zadania Państwa w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Tytuł: Działania i zadania Państwa w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Autor: Katolickie Radio Zamość

Nazwa audycji: Działamy dla lepszej Polski
Data emisji: 29-11-2023 r.

Opis audycji: Zadania Państwa w tym zakresie są realizowane przez instytucje rynku pracy, działające w celu pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiagnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji i solidarności społecznej, zwiększania mobilności na rynku pracy. Jedną z takich instytucji jest urząd pracy.

Ekspert: Robert Bondyra, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

„Cykl radiowych audycji edukacyjnych”Działamy dla Lepszej Polski” jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”


(Visited 19 times, 1 visits today)

Autorzy

Katolickie Radio Zamość rozgłośnia

Możesz również polubić…