Rozmowa z Agatą Puścikowską – dziennikarką, felietonistką, reportażystką i pisarką podejmującą tematy do tej pory przemilczane

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba