Rozmowa z s. Feliksą – przełożoną Domu Zakonnego Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba