Rozmowa z Aloną- uczennicą z Ukrainy, która zdaje maturę w siemiatyckim LO

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba