Rozmowa z Joanną Lasotą, mamą Dominiki – uczestniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach o tym, jakie znaczenie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin ma WTZ

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba