Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Program „Aktywni+”/17

Tytuł: Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Program „Aktywni+”/17

Autor: Katolickie Radio Zamość

Nazwa audycji: Działamy dla lepszej Polski
Data emisji: 06-11-2023


Opis audycji: Głównym celem programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. To m.in. wsparcie aktywnego starzenia się i uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez dofinansowanie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.


Ekspert: Barbara Kamińska – Skowronek, koordynator projektu realizowanego w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025.

Projekt pt. „Senioralny hub Edukacyjno – Opiekuńczy’ realizowany jest przez Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.


Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

„Cykl radiowych audycji edukacyjnych”Działamy dla Lepszej Polski” jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”


(Visited 16 times, 1 visits today)

Autorzy

Katolickie Radio Zamość rozgłośnia

Możesz również polubić…