Działania Państwa w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym/28

Tytuł: Działania Państwa w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym/28

Autor: Katolickie Radio Zamość

Nazwa audycji: Działamy dla lepszej Polski
Data emisji: 01-12-2023 r.

Opis audycji: Jest to m.in. powstanie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, będące wyspecjalizowaną agendą Ministra Zdrowia, utworzoną w 2022 roku w wyniku połączenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Centrum prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, realizując zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom, w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Ekspert: dr n. med. Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

„Cykl radiowych audycji edukacyjnych”Działamy dla Lepszej Polski” jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”


(Visited 11 times, 1 visits today)

Autorzy

Katolickie Radio Zamość rozgłośnia

Możesz również polubić…