O historii i dniu dzisiejszym Klubu Tańców Polskich „Krajka” z Aliną Małaszkiewicz

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba