Prof. Juliusz Chrościcki o dr Emilii Paderewskiej-Chrościckiej i prof. Antonim Chrościckim oraz wspomnieniach związanych z Prymasem Stefanem Wyszyńskim i bł. ks. Jerzym Popiełuszko

Anna Kaszczyc

* Kierownik Muzyczny * Wydawca popołudniowego magazynu Przystanek Podlasie * Prowadzi poniedziałkową audycję Świat Ludzkich Uczuć * Wydawca audycji Klub dobrej Muzyki * Wydawca audycji Muzyczna Retrospekcja

Może Ci się również spodoba