Rozmowa z Markiem Kutyłowskim, reprezentującym stowarzyszenie „Podlaski Raj” i „Pustelnię Sękalik” o ekonomii społecznej, która sprawdza się na Podlasiu

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba