Rozmowa z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych biorącymi udział w 6. Rajdzie Śladami Niepodległości

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba