Rozmowa z kpt. Łukaszem Wilczewskim Oficerem Prasowym 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” o działaniu wojsk terytorialnych „Silne Wsparcie”

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba