Rozmowa z Rafałem Gawkowskim prezesem Podlaskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych o problemach osób niewidomych i słabowidzących, o działaniach związku i najbliższych planach

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba