Złote Gody par małżeńskich w gminie Siemiatycze. Wspomnienia Państwa Danuty i Janusza Sobczaków 

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba