Rozmowa ze stypendystami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba