Czytania na XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Tytuł: Czytania na XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Autor: Joanna Kuczborska, ks. Michał Mościcki

Nazwa audycji: Katolik w świecie – instrukcja obsługi

Data emisji: 27-08-2023 r.

Iz 22,19–23   Ps 138   Rz 11,33–36   Mt 16,13–20

Pełne nadziei czytania, które z jednej strony przypominają znamienne wydarzenia mające ogromne konsekwencje dla Kościoła (w tym fragmencie, pod Cezareą Filipową, po raz pierwszy pada z ust Jezusa określenie KOŚCIÓŁ) i dla każdego indywidualnie.

„Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca».

„Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko”.

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» (..) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”.

 

 

 

 

 

(Visited 21 times, 1 visits today)

Autorzy

Joanna Kuczborska
  • Wydawca RADIORANKA
  • Autorka i prowadząca audycję Serce jak obłok
  • Autorka audycji: katechez - Katolik we współczesnym świecie - instrukcja obsługi; cyklu Alfabet naszej wiary, audycji o książkach oraz współprowadzi niedzielny koncert życzeń

Joanna Kuczborska

  • Wydawca RADIORANKA
  • Autorka i prowadząca audycję Serce jak obłok
  • Autorka audycji: katechez - Katolik we współczesnym świecie - instrukcja obsługi; cyklu Alfabet naszej wiary, audycji o książkach oraz współprowadzi niedzielny koncert życzeń

Możesz również polubić…