Na jaką pomoc ze strony PCPR Siemiatycze mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy? Rozmowa z kierownikiem centrum – Anną Skomorowską 

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba