O wysokich czynszach z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

* Redakcja terenowa w Siemiatyczach

Może Ci się również spodoba