Działania Państwa w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym/29

Tytuł: Działania Państwa w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym/29

Autor: Katolickie Radio Zamość

Nazwa audycji: Działamy dla lepszej Polski
Data emisji: 04-12-2023 r.

Jest to profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży. Profilaktyka to wszelka działalność zapobiegająca szkodliwym zjawiskom: chorobom, wypadkom, przestępczości itd. przez zwalczanie przyczyn. Działania w dziedzinie profilaktyki uzależnień to nie tylko praca środowiska rodzinnego ale także zadania szkoły.
Należy dostarczać uczniom podstawowych informacji o przyczynach i skutkach używania środków odurzających oraz jakie są mechanizmy uzależnienia – czym jest nałóg. Ponadto należy uczyć umiejętności skutecznego opierania się naciskom związanym z piciem alkoholu czy braniem narkotyków. Człowiek, który potrafi spokojnie ale stanowczo odmówić, jest bezpieczny, decyduje o swoim życiu, świadomie wybiera i realizuje własne cele. Trzeba zawsze uświadamiać dzieciom i młodzieży, że w profilaktyce ogromną rolę odgrywa umiejętność pozytywnego myślenia o sobie i własne zdanie.

Ekspert: Adrian Maziarczuk, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, pedagog szkolny
Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

„Cykl radiowych audycji edukacyjnych”Działamy dla Lepszej Polski” jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”


(Visited 13 times, 1 visits today)

Autorzy

Katolickie Radio Zamość rozgłośnia

Możesz również polubić…